႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရ အကာအကြယ္ေပးရမယ္လို႔ ICJ အမိန႔္ထုတ္ျပန္
International-news

ဘဂၤလီ( မူရင္းအသုံး ႐ိုဟင္ဂ်ာ) လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရ အကာအကြယ္ေပးရမယ္လို႔ ICJ အမိန႔္ထုတ္ျပန္

ဘဂၤလီ( မူရင္းအသုံး ႐ိုဟင္ဂ်ာ) လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရ အကာအကြယ္ေပးရမယ္လို႔ ICJ အမိန႔္ထုတ္ျပန္ ဒီကေန႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔မွာ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံ သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တရားေရး ဆိုင္ရာ အမိန႔္ ခ်မွတ္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို လူမ်ိဳးတုံး သုတ္သင္မႈ ျပဳလုပ္ ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဂမ္ဘီယာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စြတ္စြဲမႈက အႏိုင္ရရွိ သြားၿပီး ျမန္မာ အစိုးရဘက္က အေရးနိမ့္ သြားတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရပါတယ္ ။ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက ျမန္မာ အစိုးရဟာ လူမ်ိဳးတုံး သက္ျဖတ္မႈ …