ဉီးပၪၨင္း ေနဖို႔ ေက်ာင္း မရွိလို႔ အဖြားရဲ႕ လက္ဝတ္ရတနာေတြကို ေရာင္းၿပီးလႉမယ္ ဆိုတဲ့ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ အဖြား

21/10/2019 Yan Naing 0

ဉီးပၪၨင္း ေနဖို႔ ေက်ာင္း မရွိလို႔ အဖြားရဲ႕ လက္ဝတ္ရတနာေတြကို ေရာင္းၿပီးလႉမယ္ ဆိုတဲ့ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ အဖြား အင္းစိန္က သိကၡာ ထပ္ထားတဲ့ ရဟန္း ဒါယိကာမႀကီး ေဒၚေစာႏြဲ႕က တိုးတိုးေလးကပ္ၿပီး ေျပာပါတယ္ ။ ‘ေမာင္ပၪၨင္း အဖြားလည္း အသက္ ၈၀ Continuous reading