ခါး႐ိုး၊ ေက်ာ႐ိုး တဆစ္ဆစ္ ကိုက္ခဲတတ္သူမ်ားအတြက္

19/10/2019 Yan Naing 0

ခါး႐ိုး၊ ေက်ာ႐ိုး တဆစ္ဆစ္ ကိုက္ခဲတတ္သူမ်ားအတြက္ ေက်ာ ႐ိုး တ ဆစ္ ဆစ္ ကိုက္ ျခင္း ခါး ႐ိုး နာ ျခင္း တို႔ အ တြက္ ရွား ေစာင္းလက္ ဆက္ ေဆာင္း ေရာက္ ၿပီ ဆို Continuous reading

အိပ္ ေရး မ ဝ သ လို ျဖစ္ၿပီး ပိန္ လာ သ လို ျဖစ္ လွ်င္ ႏြား ႏို႔ ကို ဒီ လို ေသာက္ မယ္

19/10/2019 Yan Naing 0

အိပ္ ေရး မ ဝ သ လို ျဖစ္ၿပီး ပိန္ လာ သ လို ျဖစ္ လွ်င္ ႏြား ႏို႔ ကို ဒီ လို ေသာက္ မယ္ ည ည အိပ္ မ ေပ်ာ္ Continuous reading

သက္ထားသူဇာ အိမ္ရွင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ မွ ကစားမယ္အား ၂ ပြဲျပတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိ

19/10/2019 Yan Naing 0

သက္ထားသူဇာ အိမ္ရွင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ မွ ကစားမယ္အား ၂ ပြဲျပတ္ျဖင့္ အႏိုင္ ရရွိ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ၾကက္ေတာင္မယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ သက္ထားသူဇာ ကေတာ့ ဂရိ ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပ ေနတဲ့ ဟယ္လက္စ္အိုးပင္း ( Hellas Open ) Continuous reading