တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးဒဏ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စတင္ခံစားေနရၿပီ

12/10/2019 Yan Naing 0

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးဒဏ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စတင္ခံစားေနရၿပီ ႏွစ္ ၆၀ အ တြင္း အား အ ေကာင္း ဆုံး တိုင္ ဖြန္း မုန္ တိုင္း ဟာ ဂီ ဘိစ္ ဟာ ဂ် ပန္ႏိုင္ ငံ ကို ေအာက္ တို Continuous reading

ယာဥ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားမဝင္ ေဈးေရာင္းသူမ်ား ေထာင္တစ္လ ႏွင့္ ဒါဏ္ေငြ ၁သိန္း

12/10/2019 Yan Naing 0

ယာဥ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားမဝင္ ေဈးေရာင္းသူမ်ား ေထာင္တစ္လ ႏွင့္ ဒါဏ္ေငြ ၁သိန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နဲ႔ တရားမဝင္ ေဈးေရာင္းခ်တဲ့ သူ ေတြကို အေရးယူတာေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ စီမံဌာနက ဌာနမႉးဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာပါတယ္ ။ ယာဥ္ Continuous reading