သ မီး ေပ်ာက္ လို႔ လိုက္ ရွာ ေန ေသာ ဖ ခင္ တဲ့ အ ရမ္း သ နား ဖို႔ ေကာင္း ပါ တယ္ ( ဗြီ ဒီ ယို ဖိုင္ ပါ ပါ တယ္ )

10/10/2019 Yan Naing 0

သ မီး ေပ်ာက္ လို႔ လိုက္ ရွာ ေန ေသာ ဖ ခင္ တဲ့ အ ရမ္း သ နား ဖို႔ ေကာင္း ပါ တယ္ ( ဗြီ ဒီ ယို ဖိုင္ ပါ Continuous reading

အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံံပုရာ ၊ အခ်ဥ္ လုံးဝဓါတ္မတည့္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား

10/10/2019 Yan Naing 0

အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံံပုရာ ၊ အခ်ဥ္ လုံးဝဓါတ္မတည့္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္သံပုရာရည္ အဂၤလႋပ္ေဆးႏွင့္ သံပုရာရည္ ၊သို႔မဟုတ္ အခ်ဥ္လုံးဝမတည့္ဟူေသာ အယူအဆအမွားမွာ လူ ၁၀၀ တြင္ လူ ၉၀ ေက်ာ္၏ စိတ္၌စြဲၿမဲစြာ ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဥ္စားမိလို႔ ေဆးမေသာက္ျဖစ္ဘူး အခ်ဥ္စားထားမိလို႔ ေဆးမထိုးေပးပါနဲ႔ဆရာ အခ်ဥ္စားၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာ Continuous reading