စက္ဘီး အစီး ငါးရာ လာလႉေနၿပီဟု ဆိုကာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဆီက ေငြလိမ္သြား

09/10/2019 Yan Naing 0

စက္ဘီး အစီး ငါးရာ လာလႉေနၿပီဟု ဆိုကာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဆီက ေငြလိမ္သြား ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕က အ.ထ.က ေက်ာင္းကို စက္ဘီး အစီး ၅၀၀ လႉမယ္လို႔ ဆိုၿပီး ဒုၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔ ဆီက ေငြလိမ္သြား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ( အေနာက္ပိုင္း ) ျပည္ခ႐ိုင္၊ Continuous reading