ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ကင္ထားတဲ့ သားအိမ္ ကင္ဆာေတာင္ ေပ်ာက္တယ္ ဆိုတဲ့ လယ္ပုဇြန္လုံးႏွင့္ ေပါက္ပန္းျဖဴး

07/10/2019 Yan Naing 0

ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ကင္ထားတဲ့ သားအိမ္ ကင္ဆာေတာင္ ေပ်ာက္တယ္ ဆိုတဲ့ လယ္ပုဇြန္လုံးႏွင့္ ေပါက္ပန္းျဖဴ တို႔အေမ အတြက္ ေဆးေတြ အမ်ားႀကီး ေရာက္လာပါၿပီ အေမက သားအိမ္ကင္ဆာကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရ တာပါ ေဆးသြင္းလိုက္ ဓာတ္ကင္လိုက္နဲ႔ ေဆး႐ုံ မျပတ္တက္လိုက္ ဆငိးလိုက္နဲ႔ ဆရာဝန္စုံေအာင္ ကုလာရင္းကပဲ Continuous reading

ယုံၾကည္မႈကို အားနည္းေစတတ္သည့္ ခံတြင္း အနံံ့ဆိုးကို ေဖ်ာက္မယ္

07/10/2019 Yan Naing 0

ယုံၾကည္မႈကို အားနည္းေစတတ္သည့္ ခံတြင္း အနံံ့ဆိုးကို ေဖ်ာက္မယ္ ခံံ တြင္း ပုတ္ အနံ႔ ခံတြင္း ပုတ္ အနံ႔ သည္ လူတေယာက္အတြက္ မိမိကိုယ္ ကို ယုံၾကည္မူ႔ မဲ့ေစပါသည္ . ခံံတြင္းအနံ႔ မေကာင္းသူမ်ားသည္ လူအမ်ား ၾကားတြင္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ မိမိ Continuous reading