င႐ုတ္ခ်ဥ္ ၊ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္ ၊ င႐ုတ္ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္ လုပ္နည္းစုံ

30/09/2019 Yan Naing 0

င႐ုတ္ခ်ဥ္ ၊ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္ ၊ င႐ုတ္ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္ လုပ္နည္းစုံ င႐ုတ္ခ်ဥ္ ၊ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္ ၊ င႐ုတ္ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္ က်မအိမ္မွာ အဆင္သင့္ အၿမဲလုပ္ထားတတ္တဲ့ အိမ္လုပ္ခ်ဥ္ ေလးေတြကို စားခ်င္တဲ့ သူမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ တယ္ေနာ္ ။ ……… ပါဝင္ Continuous reading

သိကၡာရွိစြာနဲ႔ပဲ လမ္းခြဲတတ္ၾကပါေစ

30/09/2019 Yan Naing 0

သိကၡာရွိစြာနဲ႔ပဲ လမ္းခြဲတတ္ၾကပါေစ ေလာကႀကီးထဲမွာ ေယာက္်ားေလး ျဖစ္ေစ မိန္းခေလး ျဖစ္ပါေစ … ကိုယ့္ခ်စ္သူက ေနာက္ကြယ္မွာ ေဖာက္ျပန္ေနတာေတြ ၊ ေျခရႈပ္ေနတာေတြကို သိရက္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္နားလည္ ခြင့္လႊတ္ ေပးၿပီး အတင္း လိုက္တြယ္ကပ္ ေနတာေတြဟာ ေလာကႀကီးထဲ ကိုယ္နဲ႔ တူတန္တဲ့ ေယာက်္ား ‘ Continuous reading

ဉာဏ္ရည္မမီတဲ့ ေယာက္်ားေတြက ပိုမိုေဖာက္ျပန္တတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားထုတ္ျပန္

30/09/2019 Yan Naing 0

ဉာဏ္ရည္မမီတဲ့ ေယာက္်ားေတြက ပိုမိုေဖာက္ျပန္တတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားထုတ္ျပန္ ဦး ေႏွာက္ မ ေကာင္း တဲ့ သူ ေတြ က သာ ေဖာက္ ျပန္ တတ္ ေလ့ ရွိ ေၾကာင္း သု ေတသီ ေတြ က ေလ့ လာ Continuous reading