အိမ္တြင္းေရး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေစသည့္ ယၾတာ

အိမ္တြင္းေရး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေစသည့္ ယၾတာ

အိမ္တြင္းေရး အဆင္ေျပေစသည့္ ယၾတာခန္း

လြယ္ကူတဲ့ ကုသိုလ္ယၾတာပညာခန္းေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၂-ႀကိမ္မက ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ႐ႊင္႐ႊင္ပ်ပ် ျပဳလုပ္ၾကပါေနာ္။

ဇနီးေမာင္ႏွံ အေရးသာမက မိဘနဲ႔သားသမီး ညီကိုေမာင္ႏွမခ်င္းအတြက္လဲ ထိေရာက္ေစပါတယ္။

တနဂၤေႏြ နာမည္ရွင္မ်ားျပဳရန္

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္နံကို ပယ္စြန႔္ ဖယ္ရွားပါ။ ဥပမာ ……. ယပ္ေတာင္ အေဟာင္း စြန႔္ျခင္း၊

လက္ဖက္ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအား စြန႔္ႀကဲျခင္း။ေသာၾကာၿဂိဳလ္နံကို ကယ္ဆယ္ မစ လိုက္ပါ။

ဥပမာ …… သိမ္ေက်ာင္းသို႔ သန႔္ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းျခင္း၊ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း။ သီလရွင္ကို သစ္သီး သန႔္ရွင္းေရး ပစၥည္းလႉျခင္း။

တနလာ နၤာမည္ရွင္မ်ားျပဳရန္

ေသာၾကာၿဂိဳလ္နံ ကို ပယ္စြန႔္ ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ ….. ေသာ့ပ်က္ သံတိုသံစ သစ္တိုသစ္စမ်ား လႊင့္ပစ္ျခင္း၊

သၾကား သစ္သီး စသည္ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအား စြန႔္ႀကဲျခင္း။ ရာဟု ၿဂိဳလ္နံ ကို ကယ္ဆယ္ မစျခင္း ျပဳပါ။

ဥပမာ …… ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေရသပၸာယ္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ ရင္ျပင္ေတာ္ကို သန႔္ရွင္းေရးျပဳျခင္း။

အဂၤါ နာမည္ရွင္မ်ားျပဳရန္

ရာဟု ၿဂိဳလ္နံကို ပယ္စြန႔္ ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ ….. ေရသန႔္ဘူး လႉျခင္း၊ မိုးရာသီ၌ ဘုရားေစတီမွ ႐ႊံ႕မ်ားကို ေဆးေၾကာျခင္း။

ၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္နံကို ကယ္ဆယ္ မစျခင္း ျပဳပါ။ဥပမာ ….. ပညာသင္ေပးဖူးေသာ ဆရာအား လႉဒါန္းျခင္း၊

ပညာေရး အသုံးအေဆာင္၊ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားပညာသင္ေနသူမ်ားထံ လႉျခင္း။

ဗုဒၶဟူး နာမည္ရွင္မ်ားျပဳရန္

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္နံကို ပယ္စြန႔္ ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ …… အက်ႌ အိတ္ အာလူး ဦးထုပ္ တို႔ကိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအား စြန႔္ႀကဲျခင္း။

စေနၿဂိဳလ္နံကို ကယ္ဆယ္ မစျခင္း ျပဳပါ။ႏြား ေႁမြ နဂါး နတ္စိမ္း တို႔ကို စားစရာလႉျခင္း ေမတၱာပို႔ျခင္း။

တန္ေဆာင္းမ်ားအား သန႔္ရွင္းေရး ျပဳျခင္း၊ဘုရားထီး ေစတီဖိနပ္ေတာ္မ်ား သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း။

ရာဟု နာမည္ရွင္မ်ားျပဳရန္

အဂၤါၿဂိဳလ္နံံ ကို ပယ္စြန႔္ ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ …… ေဆးပစၥည္း ဆီ ဆန္ ဆား တို႔ကို လိုအပ္သူမ်ားထံ စြန႔္ႀကဲျခင္း။

တနလာၿဂႋဳလ္နံကို ကယ္ဆယ္ မစျခင္း ျပဳပါ။ ဥပမာ ……. ငွက္ ငါး ခို ေခြး ၾကက္ က်ီး ဂဏန္း စသည္ကို

အစာေကြၽးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ လႊတ္ေပးျခင္း။ ေျခမသန္သူကို သင့္ရာ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း။

ၾကာသပေတး နာမည္ရွင္မ်ားျပဳရန္

စေနၿဂိဳလ္နံကို ပယ္စြန႔္ ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ …… ထီး ဖိနပ္ တို႔ကို လိုအပ္သူထံလႉေပးျခင္း၊ ဓါးကို သီလရွင္ ကိုရင္ ရဟန္းတို႔ထံံလႉျခင္း၊

အဂၤါ ၿဂိဳလ္နံကို ကယ္ဆယ္မစျခင္း ျပဳပါ။ဥပမာ ….. စၾကၤ ံ ဆြမ္းစားေဆာင္ ဇရပ္ ကို သန႔္ရွင္းေရးျပဳျခင္း၊

မ်က္စိမႈန္ ေဝသူမ်ား ကို မ်က္စိအတြက္ သင့္ရာ ကူညီျခင္း၊ စိတ္ေဝဒနာသည္ကို စားစရာလႉျခင္း၊ ဆိတ္ ဆင္ အစာေကြၽးျခင္း။

ေသာၾကာ နာမည္ရွင္မ်ားအတြက္

တနလာၿဂႋဳလ္နံကို ပယ္စြန႔္ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ ….. ႀကံရည္ အလႉေငြ တို႔ကိုလိုအပ္သူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအား စြန႔္ႀကဲျခင္း။

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္နံံကို ကယ္ဆယ္မစျခင္း ျပဳပါ။ဥပမာ ….. သီလရွင္ ရဟန္း ကိုရင္ တို႔အတြက္

ဦးေခါင္းမွ ဆံပင္ရိတ္ဓါး လႉျခင္း၊ အေဆာက္အဦးျပဳျပင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လႉဒါန္းျခင္း၊ ကူည္ီျခင္း။ အ႐ိုး ေရာဂါ ရသူမ်ားကို သင့္ရာလႉဒါန္းျခင္း၊ သီလရွင္အိုမ်ားကို အ႐ိုးမပါးေစရန္ရည္႐ြယ္ ႏို႔မႈန႔္ လႉျခင္း။

စေန နာမည္ရွင္မ်ားအတြက္

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္နံကို ပယ္စြန႔္ဖယ္ရွားပါ။ဥပမာ ….. ေပါင္မုန႔္ ဗယာေၾကာ္ ဖ႐ုံတို႔ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအား စြန႔္ႀကဲျခင္း၊ ဘူးေဟာင္း ဘူးခြံတို႔စြန႔္ပစ္ျခင္း။

ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳလ္နံကို ကယ္ဆယ္ မစျခင္းျပဳပါ။ လူမႈကူညီေရး ပရဟိတသို႔ လႉျခင္း၊ လူဆင္းရဲ လူနာကို

သင့္ရာ လႉဒါန္းျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၌ေလသန႔္ေစရန္ ဝါးပင္စိုက္လႉ ၍ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ျခင္း။

တတ္ႏိုင္ပါက ေလေအးေပးစက္ ေလသန႔္စင္စက္မ်ားေဆး႐ုံ လူမမာခန္း လႉဒါန္းျခင္း။

ဓမၼာ ၊ ေသာက ၊ အင္း၀ ၊ ရာဇာ ဟူေသာဌာန အတြင္းရန္ကို ထုတ္ပယ္စြန႔္၍ဥႆာ ၊ စိန္ပန္း ၊ ဒါန္းလွ ၊ ကိုရွာ ဟူေသာ ဌာန အတြင္းမိတ္ကို ကူညီကယ္ဆယ္သည့္ယၾတာပညာခန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္း-အဂၤဝိဇၨာစတဲ့ လက္ဆန္းပညာရႈ႕ေထာင့္ကေန ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ျမင္ရတဲ့ ၿဂိဳလ္ခိုက္ ၿဂိဳလ္ညံ့ ေတြ လႊမ္းမိုးေသာ ကာလေၾကာင့္

ႀကဳံေတြ႕လာရတဲ့ အိမ္တြင္းေရး မိသားစုေရး အိမ္ေထာင္ေရး ဒုကၡေတြကေန သက္သာ ကင္းလြတ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ လူေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အိမ္တြင္းေရး မိသားစုေရး အိမ္ေထာင္ေရး ဒုကၡေတြဆိုရင္ေတာ့ ဒီယၾတာကုသိုလ္ပညာခန္းေတြက သက္သာ႐ုံပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္ေနာ္။

အခ်ိန္မေ႐ြး ေသဆုံးႏိုင္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းအတူတူ မိသားစုဝင္မ်ား မေသမွီအခ်ိန္ကို တန္ဖိုးထားကာ

မာန္မာန ေလာဘ ေဒါသ ဖယ္ရွားၿပီးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနသြားႏိုင္ၾကပါေစ

ဆရာေက်ာ္ဆန္းလြင္

09424455556

Unicode

အိမ်တွင်းေရး အဆင်ပြေစေသည့် ယတြာခန်း

လွယ်ကူတဲ့ ကုသိုလ်ယတြာပညာခန်းေတွ ဖြဈတာေကြာင့်် အနည်းဆုံး ၂-ကြိမ်မက ယုံယုံကြည်ကြည် ရွွင်ရွွင်ပျပျ ပြဳလုပ်ကြပါေနာ်။

ဇနီးေမာင််ႏွံ အေရးသာမက မိဘနဲ႔သားသမီး ညီကိုေမာင်ႏွမချင်းအတွက်လဲ ထိေရာက်စေပါတယ်။

တနင်္ဂေႏွ နာမည်ရွင်ျမားပြဳရန််

ဗုဒ္ဓဟူးဂြိဳလ်နံကို ပယ်စွန႔် ဖယ်ရွားပါ။ ဥပမာ ……. ယပ်ေတာင် အေဟာင်း စွန႔်ခြင်း၊

လက်ဖက်ကို ဆင်းရဲႏွမ်းပါးသူအား စွန႔်ကြဲခြင်း။ေသာကြာဂြိဳလ်နံကို ကယ်ဆယ် မစ လိုက်ပါ။

ဥပမာ …… သိမ်ေၾကာင်းသို႔ သန႔်ရွင်းေရး ပစ္စည်းျမား လႉဒါန်းခြင်း၊ သန႔်ရွင်းေရးလုပ်ခြင်း။ သီလရွင်ကို သဈသီး သန႔်ရွင်းေရး ပစ္စည်းလႉခြင်း။

တနလာ င်္နာမည်ရွင်ျမားပြဳရန််

ေသာကြာဂြိဳလ်နံ ကို ပယ်စွန႔် ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ ….. ေသာ့ပၾက် သံတိုသံစ သဈတိုသဈစျမား လွွင့်ပဈခြင်း၊

သကြား သဈသီး စသည်ကို ဆင်းရဲႏွမ်းပါးသူအား စွန႔်ကြဲခြင်း။ ရာဟု ဂြိဳလ်နံ ကို ကယ်ဆယ် မစခြင်း ပြဳပါ။

ဥပမာ …… ႐ုပ်ပွားေတာ်ျမားကို ရေသပ္ပာယ် ေဆးေကြာခြင်း၊ ရင်ပြင်ေတာ်ကို သန႔်ရွင်းေရးပြဳခြင်း။

အင်္ဂါ နာမည်ရွင်ျမားပြဳရန််

ရာဟု ဂြိဳလ်နံကို ပယ်စွန႔် ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ ….. ရေသန႔်ဘူး လႉခြင်း၊ မိုးရာသီ၌ ဘုရားစေတီမွ ရွွံ႔ျမားကို ေဆးေကြာခြင်း။

ကြာသပေတး ဂြိဳလ်နံကို ကယ်ဆယ် မစခြင်း ပြဳပါ။ဥပမာ ….. ပညာသင်ေပးဖူးေသာ ဆရာအား လႉဒါန်းခြင်း၊

ပညာေရး အသုံးအေဆာင််၊ ဘာသာေရး စာအုပ်ျမားပညာသင်နေသူျမားထံ လႉခြင်း။

ဗုဒ္ဓဟူး နာမည်ရွင်ျမားပြဳရန််

တနင်္ဂေႏွ ဂြိဳလ်နံကို ပယ်စွန႔် ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ …… အင်္ႀကီ အိတ် အာလူး ဦးထုပ် တို႔ကိုဆင်းရဲႏွမ်းပါးသူအား စွန႔်ကြဲခြင်း။

စနေဂြိဳလ်နံကို ကယ်ဆယ် မစခြင်း ပြဳပါ။ႏွား ေမႊ နဂါး နတ်စိမ်း တို႔ကို စားစရာလႉခြင်း မေတ္တာပို႔ခြင်း။

တန်ေဆာင်းျမားအား သန႔်ရွင်းေရး ပြဳခြင်း၊ဘုရားထီး စေတီဖိနပ်ေတာ်ျမား သန႔်ရွင်းေရးလုပ်ခြင်း။

ရာဟု နာမည်ရွင်ျမားပြဳရန််

အင်္ဂါဂြိဳလ်နံံ ကို ပယ်စွန႔် ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ …… ေဆးပစ္စည်း ဆီ ဆန် ဆား တို႔ကို လိုအပ်သူျမားထံ စွန႔်ကြဲခြင်း။

တနလာင်္ဂြိဳလ်နံကို ကယ်ဆယ် မစခြင်း ပြဳပါ။ ဥပမာ ……. ငွက် ငါး ခို ေခွး ကြက် ႀကီး ဂဏန်း စသည်ကို

အစာေၾကႇးခြင်း၊ သင့်ေၾလာ်ရာ လွွတ်ေပးခြင်း။ ခြေမသန်သူကို သင့်ရာ ကုသိုလ်ပြဳခြင်း။

ကြာသပေတး နာမည်ရွင်ျမားပြဳရန််

စနေဂြိဳလ်နံကို ပယ်စွန႔် ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ …… ထီး ဖိနပ် တို႔ကို လိုအပ်သူထံလႉေပးခြင်း၊ ဓါးကို သီလရွင် ကိုရင် ရဟန်းတို႔ထံံလႉခြင်း၊

အင်္ဂါ ဂြိဳလ်နံကို ကယ်ဆယ်မစခြင်း ပြဳပါ။ဥပမာ ….. စင်္ကြ ံ ဆွမ်းစားေဆာင် ဇရပ် ကို သန႔်ရွင်းေရးပြဳခြင်း၊

မၾက်စိမႈန်် ဝေသူျမား ကို မၾက်စိအတွက် သင့်ရာ ကူညီခြင်း၊ စိတ်ဝေဒနာသည်ကို စားစရာလႉခြင်း၊ ဆိတ် ဆင် အစာေၾကႇးခြင်း။

ေသာကြာ နာမည်ရွင်ျမားအတွက််

တနလာင်္ဂြိဳလ်နံကို ပယ်စွန႔်ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ ….. ကြံရည် အလႉေငွ တို႔ကိုလိုအပ်သူျမားအား ဆင်းရဲႏွမ်းပါးသူအား စွန႔်ကြဲခြင်း။

တနင်္ဂေႏွ ဂြိဳလ်နံံကို ကယ်ဆယ်မစခြင်း ပြဳပါ။ဥပမာ ….. သီလရွင် ရဟန်း ကိုရင် တို႔အတွက်

ဦးေခါင်းမွ ဆံပင်ရိတ်ဓါး လႉခြင်း၊ အေဆာက်အဦးပြဳပြင်သည့် လုပ်ငန်းျမားသို႔ လႉဒါန်းခြင်း၊ ကူည်ီခြင်း။ အ႐ိုး ေရာဂါ ရသူျမားကို သင့်ရာလႉဒါန်းခြင်း၊ သီလရွင်အိုျမားကို အ႐ိုးမပါးစေရန်ရည်ရွယ် ႏို႔မႈန႔် လႉခြင်း။

စေန နာမည်ရွင်ျမားအတွက််

ကြာသပေတးဂြိဳလ်နံကို ပယ်စွန႔်ဖယ်ရွားပါ။ဥပမာ ….. ေပါင်မုန႔် ဗယာေကြာ် ဖ႐ုံတို႔ကို ဆင်းရဲႏွမ်းပါးသူအား စွန႔်ကြဲခြင်း၊ ဘူးေဟာင်း ဘူးခွံတို႔စွန႔်ပဈခြင်း။

ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိဳလ်နံကို ကယ်ဆယ် မစခြင်းပြဳပါ။ လူမႈကူညီေရး ပရဟိတသို႔ လႉခြင်း၊ လူဆင်းရဲ လူနာကို

သင့်ရာ လႉဒါန်းခြင်း၊ ဘုန်းကြီးေၾကာင်း သီလရွင်ေၾကာင်းျမား၌လေသန႔်စေရန် ဝါးပင်စိုက်လႉ ၍ ရေလောင်း ေပါင်းသင်ခြင်း။

တတ်ႏိုင်ပါက လေအေးေပးစက် လေသန႔်စင်စက်ျမားေဆး႐ုံ လူမမာခန်း လႉဒါန်းခြင်း။

ဓမ္မာ ၊ ေသာက ၊ အင်းဝ ၊ ရာဇာ ဟူေသာဌာန အတွင်းရန်ကို ထုတ်ပယ်စွန႔်၍ဥဴာ ၊ စိန်ပန်း ၊ ဒါန်းလွ ၊ ကိုရွာ ဟူေသာ ဌာန အတွင်းမိတ်ကို ကူညီကယ်ဆယ်သည့်ယတြာပညာခန်း ဖြဈပါတယ်။

ဆန်း-အင်္ဂဝိဇ္ဇာစတဲ့ လက်ဆန်းပညာရႈ႕ေထာင့်ကေန ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မြင်ရတဲ့ ဂြိဳလ်ခိုက် ဂြိဳလ်ညံ့ ေတွ လွွမ်းမိုးေသာ ကာလေကြာင့်

ကြဳံေတွ႔လာရတဲ့ အိမ်တွင်းေရး မိသားစုေရး အိမ်ေထာင်ေရး ဒုက္ခတွေကေန သက်သာ ကင်းလွတ်စေပါလိမ့်မယ်။

ဒါပေမဲ့ လူတွေကြောင့် ဖြဈေပါ်လာရတဲ့ အိမ်တွင်းေရး မိသားစုေရး အိမ်ေထာင်ေရး ဒုက္ခတွေဆိုရင်ေတာ့ ဒီယတြာကုသိုလ်ပညာခန်းတွေက သက်သာ႐ုံပဲ ရွိပါလိမ့်မယ်ေနာ်။

အၿခိန်မေရွး သေဆုံးႏိုင်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းအတူတူ မိသားစုဝင်ျမား မသေမွီအၿခိန်ကို တန်ဖိုးထားကာ

မာန်မာန ေလာဘ ေဒါသ ဖယ်ရွားပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်် နေသွားႏိုင်ကြပါေစ

ဆရာေၾကာ်ဆန်းလွင််

09424455556