ေသြးယိုစီးက်ဆင္းျခင္းကို ရပ္တန္ေစျခင္း ဆီး၌ေသြးပါျခင္း ႏွင့္ ေသြး ဝမ္းသြားျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္

ေသြးယိုစီးက်ဆင္းျခင္းကို ရပ္တန္ေစျခင္း ဆီး၌ေသြးပါျခင္း ႏွင့္ ေသြး ဝမ္းသြားျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္

ေသြးယိုစီးက်ဆင္းျခင္းကို ရပ္တန္ေစျခင္း ဆီး၌ေသြးပါျခင္း ႏွင့္ ေသြး ဝမ္းသြားျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ႐ြက္က်ပင္ေပါက္

ယင္း ေဆးပင္သည္ ေသြးယိုစီး က်ဆင္းျခင္းကို ရပ္တန႔္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေနရာ၌ နတ္ေဆးသဖြယ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါ သည္ ။ ႐ုကၡေဗဒ အမည္မွာ ( Bryophyllum calycinum Salisb ) ျဖစ္သည္ ။

အရည္ ႐ြမ္းေသာ ႏွစ္ရွည္ ခံ ပင္ငယ္ သက္ျပင္း မ်ိဳး ျဖစ္သည္ ။ ထူးျခား သည္မွာ ႐ြက္ဖ်ားပတ္ပတ္လည္ အ႐ြက္ပို ေလးမ်ားသည္ ပင္ေျခသို႔ ေျမခေႂကြ က်ရာ က မ်ိဳးေစ့သဖြယ္ အပင္ ေပါက္ေရာက္ ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

အသုံးျပဳပုံမွာ

ယို စီး က် ဆင္း ေသာ ေသြး မ်ားကို ရပ္ တန႔္ ခ်ဳပ္ တည္း ေသာ ေန ရာ တြင္ နတ္ ေဆး သ ဖြယ္ျဖစ္ သည္ ဟု ေဖၚ ျပ သည္ ။ ထိ ခိုက္ ရွ နာ ႏွင့္ ေသြး စိမ္း ထြက္ ေသာ အ နာ မ်ား ကို ႐ြက္ က်ပင္ ေပါက္ ႐ြက္ ကို မီး ကင္ ၍ ကပ္ ေပး ပါ က ေသြးမ်ား ရပ္ စဲ ၍ အ နာ က်က္ လြယ္ ၏ ။

အ ႐ြက္ ကို ႀကိတ္ ညစ္ ၍ ရ ေသာ အ ရည္ ျဖင့္ အ နာ စက္ ၊ အ နာ မီး လွ်ံ ႏွင့္ ေမြး ကြၽတ္ နာမ်ား တြင္ လိမ္း ေပး က ေပ်ာက္ ကင္း ၏ ။

႐ြက္ က် ပင္ ေပါက္ ကို အ ႐ြက္ ကို မီး ကင္ ၿပီး ထိ ခိုက္ ေရာင္ ရမ္း ေသာ ဒဏ္ ရာ မ်ား ကို ကပ္ေပး ပါ က ေရာင္ ရမ္း ျခင္း က် ဆင္း ၿပီး ဒဏ္ ရာ မ်ား သက္ သာ ေပ်ာက္ ကင္း ၏ ။

႐ြက္ က် ပင္ ေပါက္ ႐ြက္ ( ၁ ) ႐ြက္ ( ၂ ) ႐ြက္ ကို င ႐ုတ္ ေကာင္း အ နည္း ငယ္ ထည့္ ၍ ညက္ေအာင္ ႀကိတ္ ၿပီး ေသာက္ သုံး ပါ က ဆီး ပူ ၊ ဆီး ခ်ဳပ္ ၊ ေသြး ျမင္း သ ႐ိုက္ ႏွင့္ လူ ပ်ိဳ နာေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ အ နာ မ်ား ေပ်ာက္ ကင္း ၏ ။

အ ႐ြက္ ကို ႀကိတ္ ၍ အ ရည္ ကို ေသာက္ ပါ က ကာ လ ဝမ္း ေရာ ဂါ ေပ်ာက္ ၏ အ ႐ြက္ ရည္ ကို အ ဆစ္ လြဲ ၊ အ ေၾကာ ထုံး ေန ရာ မ်ား ႏွင့္ မီး ေလာင္ နာ တို႔ တြင္ လိမ္း ေပး ပါ က ေပ်ာက္ ကင္း ၏ ။ အ ႐ြက္ ကို ညက္ စြာ ႀကိတ္ ၍ လည္း ေကာင္း ၊ အ ေအး လြန္ ၍ ျဖစ္ ေသာ မ်က္ စိ နာ အ တြက္ အ ႐ြက္ ကို ႀကိတ္ ၿပီး န ႏြင္း စစ္ စစ္ အ နည္း ငယ္ ထည့္ ကာ ခပ္ ေႏြး ေႏြး အုံ ေပးပါ က မ်က္ စိ နာ ေပ်ာက္ ၏ ။

အ နာ မ်ား မ ေပါက္ ဘဲ အ ေညႇာ္ မိ ၊ ငန္း မန္း ၊ လိုက္ ၍ ေရာင္ တင္း လာ ပါ က အ ႐ြက္ ကိုႀကိတ္ ၍ အုံ ေပး ပါ က အ ေညႇာ္ မ်ား က် ဆင္း ၿပီး အ နာ ႏု လွ်င္ ပိန္ ၍ ရင့္ လွ်င္ ေပါက္ သြားေစ သည္ ။

အ ႐ြက္ ရည္ ကို သ ၾကား ျဖင့္ ေရာ ေသာက္ ပါ က ဆီး ၌ ေသြး ပါ ျခင္း ႏွင့္ ေသြး ဝမ္း သြား ျခင္း ကို ေပ်ာက္ ကင္း ၏ အ ႐ြက္ ကို မီး ကင္ ၍ ေဖါ ေရာင္ ေသာ ေန ရာ မ်ား ကို ကပ္ ေပး ပါ က အ ေဖါ က် ၏ ။ အ ႐ြက္ ကို ဆား ျဖင့္ ႀကိတ္ ၿပီး ကင္း ကိုက္ ေသာ ေန ရာ သို႔ သိပ္ ေပး ပါ က ကင္း ဆိပ္ ေျပ သည္ ။

ရဲ မ်ိဳး သူ ( ေဗာ ဓိ ၿမိဳင္ )