အေမရိကန္တြင္ ကေလးမုဒိမ္းေကာင္မ်ားကို ေထာင္မွမလြတ္မီ သင္းကြပ္ပစ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳ။

အေမရိကန္တြင္ ကေလးမုဒိမ္းေကာင္မ်ားကို ေထာင္မွမလြတ္မီ သင္းကြပ္ပစ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳ။

အေမရိကန္ အလာဘားမားျပည္နယ္တြင္ ကေလးမုဒိမ္းမႈ႕က်ဴးလြန္သူမ်ား၌ လိုအပ္သူအခ်ိဳ႕အား အက်ဥ္းေထာင္မွမလြတ္မီ တစ္လအလိုတြင္ ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း Huffpost က ဇြန္လ ၅-ရက္ေန႔တြင္ ေရးသားသည္။အလာဘားမားျပည္နယ္ ဥပေဒအမွတ္ HB 379 အရ အသက္ ၁၃-ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္အား လိင္က်ဴးလြန္သည့္ အသက္ ၂၁ ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရမည့္အျပင္ အျခားေသာ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရလည္း ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရာတြင္ မီဒေရာ့စီပေရာဂ်က္စတီ႐ုန္း medroxyprogesterone ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓါတုေဗဒေဆးဝါးကို ထိုးႏွံေပးျခင္းျဖင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္း တက္စတိုစတီ႐ုန္း testosterone ႏွင့္ အျခားေသာ ဟိုမုန္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကို တားဆီးေပးၿပီး ရာဂစိတ္ႏွင့္ လိင္စြမ္းေဆာင္မႈကို ေလွ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ ေယာက်္ားတို႔တြင္ မ်ိဳးပြားအဂၤါကို ဖယ္ရွား၍ ခြဲစိတ္သင္းကြပ္နည္းႏွင့္ မတူပဲ၊ က်ားႏွင့္ မႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေျပာင္းျပန္ကုသနည္းျဖစ္သည္။အခ်ိန္မတိုင္မီ ကတိခံဝန္ျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္းခံရသူသည္ အဆိုပါ ဥပေဒအရ ဓါတုေဗဒေဆးဝါး ထိုးႏွံေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ လႊတ္ေပးခံရသူက စရိတ္ေပးရန္ မတတ္ႏိုင္လွ်င္ အခ်ိန္မတိုင္မီလႊတ္ေပးျခင္း မရွိ မျဖစ္ေစရဟု ဆိုသည္။

“ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ကြၽန္ေတာ္ဦးေဆာင္ၿပီးတင္သြင္းတဲ့အခါ ဒါႀကီးက လူမဆန္တဲ့ အလုပ္ဆိုတာ သိရဲ႕လားလို႔ လူေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ထြက္လဲမေျပးႏိုင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ေစာ္ကားၿပီး သူတို႔ေလးေတြ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး နာက်ဥ္သြားေစတာေၾကာင့္.. ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးေနာ္ .. ခုလိုအျပစ္ေပးတာနဲ႔ ဘယ္ဟာက ပိုၿပီး လူမဆန္တာလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ျပန္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္၊ က်ဴးလြန္သူဟာ ဒီကေလးေတြကို တစ္သက္လုံး အမွတ္ရသြားေစဖို႔ အျပစ္ေပးျခင္းဟာ တရားမွ်တပါတယ္ .. “ ဟု ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ ဟု ရီပတ္ဘလစ္ကင္အမတ္ စတိဗ္ဟာ့စ္ က ခုခံေျပာဆိုသည္။

အေမရိကန္တြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားသည္ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္တြင္ ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ ပထမဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ဖေလာ္ရီဒါ၊ လူစီယားနား၊ မြန္တားနား၊ ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ ဝစ္စ္ကြန္ဆင္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာမႈ႕ခင္းမ်ားအတြက္ ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္မူ ကေလးမုဒိမ္းမႈ႕က်ဴးလြန္သူအား ခြဲစိတ္နည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ ဆႏၵအေလွ်ာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

အေမရိကန္ၿမိဳ႕ျပလူမႈ႕လြတ္လပ္ေရးယူနီယံက ဓါတုေဗဒနည္းေရာ ခြဲစိတ္နည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ျခင္းကိုပါ လူတစ္ဦး၏ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး ရက္စက္၍ သဘာဝမက်ေသာ အျပစ္ေပးနည္းအျဖစ္ ကန႔္ကြက္ခဲ့သည္။လႊတ္ေတာ္အမတ္ စတိဗ္ဟာ့စ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ႏွင့္ ၂၀၁၆ တို႔တြင္ အလားတူဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းကို ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ကေလးမုဒိမ္းမႈ႕က်ဴးလြန္သူက ခြဲစိတ္သင္းကြပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ေတြ႕ျပ႒ာန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ပ်က္ျပားခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက လက္မွတ္ေရးထိုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အတည္ျပဳၿပီး ၃-လၾကာျမင့္၍ ပထမေန႔တြင္ျဖစ္ေစ အာဏာတည္မည္ျဖစ္သည္။( အေမရိကန္သည္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၌ ေသဒါဏ္အျပစ္ေပးမႈအမ်ားဆုံး ထိပ္တန္ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ( ၈ ) ၌ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္၊ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊ အီဂ်စ္၊ ဆိုမာလီ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ စကၤာပူတို႔ သည္ ေသဒါဏ္အျပစ္ေပးမႈ႕ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

တက္စတိုစတီ႐ုန္းသည္ ေယာက်္ားမ်ားတြင္ အဓိကလိင္ေဟာ္မုန္းႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ားႀကီးထြားေစသည့္ စတီး႐ြိဳက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေဝွးေစ့ႏွင့္ ပေရာ့စတိတ္ကဲ့သို႔ က်ားမ်ိဳးပြားအဂၤါႏွင့္ တစ္ရွဴးမ်ား ဖႊံၿဖိဳးေစရာတြင္ အေရးပါဆုံးျဖစ္သည္။ အ႐ိုးသိပ္သည္းျခင္း ခႏၶာကိုယ္အေမႊးအျမႇင္မ်ားရွင္သန္ျခင္းႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ားႏိုးၾကားျခင္းကဲ့သို႔ ဆင့္ပြားလိင္စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ ေထာက္ကူေပးႏိုင္သည္ ။

Unicode …

အမေရိကန်တွင် ကလေးမုဒိမ်းကောင်များကို ထောင်မှမလွတ်မီ သင်းကွပ်ပစ်ရန် ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြု။

အမေရိကန် အလာဘားမားပြည်နယ်တွင် ကလေးမုဒိမ်းမှု့ကျူးလွန်သူများ၌ လိုအပ်သူအချို့အား အကျဉ်းထောင်မှမလွတ်မီ တစ်လအလိုတွင် ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် သင်းကွပ်ပေးနိုင်မည့် ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်များက အတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း Huffpost က ဇွန်လ ၅-ရက်နေ့တွင် ရေးသားသည်။အလာဘားမားပြည်နယ် ဥပဒေအမှတ် HB 379 အရ အသက် ၁၃-နှစ် အောက် ကလေးသူငယ်အား လိင်ကျူးလွန်သည့် အသက် ၂၁ နှင့်အထက် မည်သူမဆို ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် သင်းကွပ်ရမည့်အပြင် အခြားသော ပြစ်ဒါဏ်များ သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေများအရလည်း ပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။

ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် သင်းကွပ်ရာတွင် မီဒရော့စီပရောဂျက်စတီရုန်း medroxyprogesterone ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသော ဓါတုဗေဒဆေးဝါးကို ထိုးနှံပေးခြင်းဖြင့် ယောက်ျားတစ်ဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း တက်စတိုစတီရုန်း testosterone နှင့် အခြားသော ဟိုမုန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး ရာဂစိတ်နှင့် လိင်စွမ်းဆောင်မှုကို လျှော့နည်းသွားစေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ယောကျ်ားတို့တွင် မျိုးပွားအင်္ဂါကို ဖယ်ရှား၍ ခွဲစိတ်သင်းကွပ်နည်းနှင့် မတူပဲ၊ ကျားနှင့် မနှစ်မျိုးစလုံးတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြောင်းပြန်ကုသနည်းဖြစ်သည်။အချိန်မတိုင်မီ ကတိခံဝန်ဖြင့် လွှတ်ပေးခြင်းခံရသူသည် အဆိုပါ ဥပဒေအရ ဓါတုဗေဒဆေးဝါး ထိုးနှံပေးခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံရမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ လွှတ်ပေးခံရသူက စရိတ်ပေးရန် မတတ်နိုင်လျှင် အချိန်မတိုင်မီလွှတ်ပေးခြင်း မရှိ မဖြစ်စေရဟု ဆိုသည်။

“ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ကျွန်တော်ဦးဆောင်ပြီးတင်သွင်းတဲ့အခါ ဒါကြီးက လူမဆန်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ သိရဲ့လားလို့ လူတွေက ကျွန်တော့်ကို မေးကြတယ်။ အဲဒီတော့ ထွက်လဲမပြေးနိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအပေါ် လိင်စော်ကားပြီး သူတို့လေးတွေ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး နာကျဉ်သွားစေတာကြောင့်.. ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနော် .. ခုလိုအပြစ်ပေးတာနဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး လူမဆန်တာလဲလို့ ကျွန်တော်က ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ကျူးလွန်သူဟာ ဒီကလေးတွေကို တစ်သက်လုံး အမှတ်ရသွားစေဖို့ အပြစ်ပေးခြင်းဟာ တရားမျှတပါတယ် .. “ ဟု ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းသူ ဟု ရီပတ်ဘလစ်ကင်အမတ် စတိဗ်ဟာ့စ် က ခုခံပြောဆိုသည်။

အမေရိကန်တွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားသည် ၁၉၉၆-ခုနှစ်တွင် ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် သင်းကွပ်ရန် ဥပဒေပြဌာန်းသည့် ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဖလော်ရီဒါ၊ လူစီယားနား၊ မွန်တားနား၊ အော်ရီဂွန်နှင့် ဝစ်စ်ကွန်ဆင်တို့တွင် အချို့သောမှု့ခင်းများအတွက် ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် သင်းကွပ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်မူ ကလေးမုဒိမ်းမှု့ကျူးလွန်သူအား ခွဲစိတ်နည်းဖြင့် သင်းကွပ်ရန် ဆန္ဒအလျှောက်ရွေးချယ်ခွင့် ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။

အမေရိကန်မြို့ပြလူမှု့လွတ်လပ်ရေးယူနီယံက ဓါတုဗေဒနည်းရော ခွဲစိတ်နည်းဖြင့် သင်းကွပ်ခြင်းကိုပါ လူတစ်ဦး၏ ပုဂ္ဂလိက အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ပြီး ရက်စက်၍ သဘာဝမကျသော အပြစ်ပေးနည်းအဖြစ် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။လွှတ်တော်အမတ် စတိဗ်ဟာ့စ်အနေဖြင့် ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄နှင့် ၂၀၁၆ တို့တွင် အလားတူဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းခဲ့ဖူးသည်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က ဥပဒေကြမ်းကို ခွင့်ပြုသော်လည်း ကလေးမုဒိမ်းမှု့ကျူးလွန်သူက ခွဲစိတ်သင်းကွပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လက်တွေ့ပြဋ္ဌာန်းရန် မဖြစ်နိုင်ပဲ ပျက်ပြားခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။

လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီး ဥပဒေကြမ်းသည် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လက်မှတ်ရေးထိုးလျှင်ဖြစ်စေ၊ အတည်ပြုပြီး ၃-လကြာမြင့်၍ ပထမနေ့တွင်ဖြစ်စေ အာဏာတည်မည်ဖြစ်သည်။( အမေရိကန်သည် ၂၀၁၇-ခုနှစ်၌ သေဒါဏ်အပြစ်ပေးမှုအများဆုံး ထိပ်တန် ၁၀ နိုင်ငံတွင် အဆင့် ( ၈ ) ၌ ရှိနေသည်။ တရုတ်၊ အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ အီရန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီဂျစ်၊ ဆိုမာလီ၊ ဂျော်ဒန်၊ စင်္ကာပူတို့ သည် သေဒါဏ်အပြစ်ပေးမှု့ အများဆုံးနိုင်ငံများဖြစ်သည်။

တက်စတိုစတီရုန်းသည် ယောကျ်ားများတွင် အဓိကလိင်ဟော်မုန်းနှင့် ကြွက်သားများကြီးထွားစေသည့် စတီးရွိုက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဝှေးစေ့နှင့် ပရော့စတိတ်ကဲ့သို့ ကျားမျိုးပွားအင်္ဂါနှင့် တစ်ရှူးများ ဖွှံဖြိုးစေရာတွင် အရေးပါဆုံးဖြစ်သည်။ အရိုးသိပ်သည်းခြင်း ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးအမြှင်များရှင်သန်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားများနိုးကြားခြင်းကဲ့သို့ ဆင့်ပွားလိင်စွမ်းဆောင်ရာတွင် ထောက်ကူပေးနိုင်သည် ။