ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္၏ အယူခံကို ပယ္ခ်

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္၏ အယူခံကို ပယ္ခ်

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈအေပၚ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္၍ အယူခံတက္ခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားလွယ္ အယူခံေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယေန႔ ပလပ္လိုက္သည္။

အဆိုပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ NLDမွ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုအတြက္ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႏိုင္၊ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေ႒း၊ ဦးလွတင့္တို႔က သက္ေသ ၁၆ ဦးကို ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈ ေပၚေပါက္သျဖင့္ ဒုတိယ ဆႏၵမဲ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ NLD (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အမတ္ကို ေမလ ၃၀ရက္ေန႔က အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အႏိုင္ေပးသည့္ အေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္က မေက်နပ္၍ အယူခံ ဆက္လက္တင္သြင္းခဲ့ရာ ထိုအယူခံကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔တြင္ ပလပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းမွာ ထည့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းမွာ ထည့္ၿပီးရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲခုံအဖြဲ႕ကေန လက္မွတ္ထိုးေပးမယ္။ ၿပီးရင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းၾကားစာပို႔မယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ကိုသန္းထိုက္ေအာင္ကို ေခၚတဲ့အခါမွ လႊတ္ေတာ္တက္လို႔ရမယ့္ သေဘာရွိတယ္”ဟု

NLD ဗဟို ဥပေဒ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဖတင္က ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳကိုယ္စားလွယ္ က ၅၁၄ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး NLD ကိုယ္စားလွယ္က ၃၆၅ မဲ ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသည့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မွာ ထိုမဲဆႏၵနယ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္မွ အယူခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ၁၅ပါး စုံညီ ခုံ႐ုံးက ယေန႔တြင္ ေထာက္ျပရွင္းလင္း သြားခဲ့ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။

အမႈျဖစ္စဥ္သည္ လာမည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနရာ အမႈစီရင္ခ်က္သည္ အမတ္ေလာင္းတို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္သဖြယ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆိပ္ကမ္း မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ Myanmar Now သတင္းဌာနက ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည့္ “အႏိုင္ရ အမတ္ေလာင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း” ဟူသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ အႏိုင္ရအမတ္ေလာင္းက သူ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုေဆာင္းပါးထြက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ဒုတိယမဲအမ်ားဆုံးရသူ NLD မွ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေကာ္မရွင္ကို ကန႔္ကြက္လႊာ တင္သြင္းလိုက္ၿပီး ယင္းကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခုံ႐ုံးက လအတန္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ မဲဆႏၵရွင္တို႔အတြက္ ေငြအသုံးျပဳျခင္း၊ မဲဆြယ္ကာလ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေပၚတြင္ ပါတီ႐ုံးခန္း ဖြင့္ျခင္း စသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခုံ႐ုံးက ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Unicode …

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်၏ အယူခံကို ပယ်ချ

၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဆိပ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုအပေါ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်၍ အယူခံတက်ခဲ့သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကိုယ်စားလှယ် အယူခံလျှောက်ထားချက်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ယနေ့ ပလပ်လိုက်သည်။

အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဆိပ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ် တိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မှာ NLDမှ ဦးသန်းထိုက်အောင် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုအတွက် ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်နိုင်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းဋ္ဌေး၊ ဦးလှတင့်တို့က သက်သေ ၁၆ ဦးကို ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဒုတိယ ဆန္ဒမဲ အများဆုံးရရှိသည့် NLD (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်) အမတ်ကို မေလ ၃၀ရက်နေ့က အနိုင်ပေးခဲ့သည်။

ထိုသို့ အနိုင်ပေးသည့် အပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ်က မကျေနပ်၍ အယူခံ ဆက်လက်တင်သွင်းခဲ့ရာ ထိုအယူခံကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ယနေ့တွင် ပလပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှာ ထည့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှာ ထည့်ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကနေ လက်မှတ်ထိုးပေးမယ်။ ပြီးရင် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကို အကြောင်းကြားစာပို့မယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကိုသန်းထိုက်အောင်ကို ခေါ်တဲ့အခါမှ လွှတ်တော်တက်လို့ရမယ့် သဘောရှိတယ်”ဟု

NLD ဗဟို ဥပဒေ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးဖေတင်က ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုကိုယ်စားလှယ် က ၅၁၄ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး NLD ကိုယ်စားလှယ်က ၃၆၅ မဲ ရရှိခဲ့သည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်၏ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယ မဲအများဆုံး ရရှိသည့် NLD ကိုယ်စားလှယ်မှာ ထိုမဲဆန္ဒနယ်၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။

ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်မှ အယူခံ လျှောက်လဲချက်မှာ မှန်ကန်မှု မရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ၁၅ပါး စုံညီ ခုံရုံးက ယနေ့တွင် ထောက်ပြရှင်းလင်း သွားခဲ့ကြောင်း NLD ပါတီ၏ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်အောင်က ပြောသည်။

အမှုဖြစ်စဉ်သည် လာမည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် နောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများ အတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်အလက် အများအပြား ပါဝင်နေရာ အမှုစီရင်ချက်သည် အမတ်လောင်းတို့အတွက် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်သဖွယ် ဖြစ်လာမည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြောသည်။

ပြီးခဲ့သည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ မဲဆန္ဒနယ်အများစုတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ဆိပ်ကမ်း မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုတွင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)က အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တစ်ပတ်အကြာ Myanmar Now သတင်းဌာနက ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည့် “အနိုင်ရ အမတ်လောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ငွေချေးလုပ်ငန်း” ဟူသည့် ဆောင်းပါးတွင် အနိုင်ရအမတ်လောင်းက သူ၏ မဲဆန္ဒရှင်များ အတိုးမဲ့ ချေးငွေ ရရှိနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည်။

ထိုဆောင်းပါးထွက်ပြီး နောက်တွင် ဒုတိယမဲအများဆုံးရသူ NLD မှ ဦးသန်းထိုက်အောင်က ကော်မရှင်ကို ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းလိုက်ပြီး ယင်းကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခုံရုံးက လအတန်ကြာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။

ယင်းနောက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ် ဦးနေမျိုးအောင်သည် မဲဆန္ဒရှင်တို့အတွက် ငွေအသုံးပြုခြင်း၊ မဲဆွယ်ကာလ ဘာသာရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်မြေပေါ်တွင် ပါတီရုံးခန်း ဖွင့်ခြင်း စသည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက တားမြစ်ထားသော လုပ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ခုံရုံးက မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဦးနေမျိုးအောင်၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ပျက်ပြယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။