“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြပ္၊ၿမိဳ႕႐ြာ၊တိုင္းခ႐ိုင္၊ျပည္နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းလမ္း” ၂

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါလြတ္ေျမာက္ေရး လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏အစီအရင္ေတာ္
Knowledge

“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းလြတ္ေစရန္အတြက္ ရပ္ကြပ္၊ၿမိဳ႕႐ြာ၊တိုင္းခ႐ိုင္၊ျပည္နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းလမ္း” ၂

(၁)မိမိတို႔၏ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာရွိ လမ္းတိုင္း၊လမ္းတိုင္းတြင္ ၿခဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားကင္းစင္ေစရန္အတြက္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊အမႈိက္ပုံ၊ေရပုပ္ေရကန္စ သည့္ အပုပ္နံ႔၊အညီနံ႔ အေကာင္းသည့္အနံ႔အသက္မ်ားထြက္ေပၚေနသည့္ ေနရာမ်ားကိုအနံ႔အသက္ကင္းေပ်ာက္ေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ျခင္း၊တံျမက္စည္းလွဲ၍ သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊လူမေနသည့္ အိမ္၊အိမ္အိုအိမ္ပ်က္၊တဲအိုတဲပ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊လူအေစာင့္အေရွာက္ထားေစျခင္းတို႔ ကိုစီမံျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ဖ်ားနာေနေသာလူနာမ်ားရွိလွ်င္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း၊ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္း၊ေဒသႏ္ၱရက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ ကိုပါျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

(၂) ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာမ်ားရွိ လူႀကီး၊လူငယ္၊ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာရွိ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားထံသို႔သြားေရာက္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာအတြင္း၌ အႏ္ၱရာယ္ကင္းပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တ က်စီစဥ္ၿပီး ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပး၍ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာအႏွံ႔တြင္ ပရိတ္ေရစင္မ်ားပက္ဖ်န္းေပးရပါမည္။ထို႔အျပင္ အသံမစဲမဟာပ႒ာန္း ပြဲႀကီးကိုပါစီစဥ္၍က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ပ႒ာန္းပြဲၿပီးလွ်င္ ပ႒ာန္းေရစင္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာအႏွံ႔တြင္ အႏၲရာယ္ကင္း ေစရန္အတြက္ ပက္ဖ်န္းေပးရပါမည္။ဤနည္းအတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ ၀န္ႀကီး၊အ မတ္စသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အႀကီးအမႉးလုပ္၍ တာ၀န္ယူျပဳလုပ္ေပးမည္ဆိုပါက ပို၍ေကာင္းပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ပ႒ာန္းပြဲမ်ားကို ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုံး၀ကင္းစင္ပေပ်ာက္မႈမရွိေသးမျခင္း တစ္လ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေပးႏိုင္လွ်င္ပို၍ အႏၲရာယ္ကင္းပါသည္။

(၃) မိမိတို႔၏ ရပ္ကြပ္၊ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ပရိတ္႐ြတ္ဖတ္တတ္သူမ်ားကိုစုစည္း၍ ပရိတ္အသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ညစဥ္တစ္ညလွ်င္တစ္လမ္း(သို႔မဟုတ္)ႏွစ္ လမ္း စသည္ျဖင့္ ပရိတ္ေတာ္မ်ား႐ြတ္ဖတ္ေပးၾကရမည္ျဖစ္၏။

(၄) ၿမိဳ႕႐ြာရွိ ဘုရားေဟာင္း၊ေက်ာင္းေဟာင္း၊ကုသိုလ္ေဟာင္းမ်ားကို တတ္အားသမွ်ျပဳျပင္မြမ္းမံၾကရမည္။

(၅) ၿမိဳ႕႐ြာရွိ နတ္ကြန္း၊နတ္နန္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာျပဳျပင္ထားၾကရမည္ျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကပ္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈဆိုး႐ြားလာေသာအခါ၌ ကပ္ဆိုးမွသုံးရက္အတြင္းလြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္သည့္ သီးျခားစီရင္ပုံစီရင္နည္းမ်ားကို ဆရာေတာ္ဘု ရားႀကီးမွ သီးျခားျပဆိုထားပါေသးသည္။ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ထုတ္ေဖာ္ေရးသားပါဦးမည္။

“အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပလိပ္ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးအား ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကိုယ္တိုင္ ကုမကယ္တင္ျခင္း”

ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ေကာဇာသက္ၠရာဇ္(၁၂၇၂)ခုႏွစ္၏ ဝါကြၽတ္အခါသမယတြင္ ေအာက္ျပည္ေအာက္အရပ္မွ တရားေဟာ ၾကားေပးပါရန္အတြက္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားလာသည့္အတြက္ ေအာက္အရပ္သို႔တရားေဟာႂကြခ်ီေတာ္မူကာ တရားေဟာေျပာေနရေလ၏။

ထိုသို႔ ေအာက္အရပ္၌ တရားလွည့္လည္ေဟာေျပာေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ သာစည္၊မိတၳီလာ၊မလႈိင္၊ပန္းအိုင္စသည့္ ျမင္းၿခံမီးရထားလမ္းရွိၿမိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္ ကပ္ေရာဂါ အႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္ေနေၾကာင္းႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိေလးျပင္ေလးရပ္စလုံး၌ ပလိပ္ကပ္ေရာဂါအျပင္းအထန္က်ေရာက္ေနပါသျဖင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားရွိသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းလုံးကြၽတ္ေအာင္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္ ဟူေသာသတင္းမ်ားကိုစိတ္မေကာင္းဖြယ္ ရာ ၾကားသိလိုက္ရေလေတာ့၏။ထိုအခါ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏စိတ္တြင္ ဤသို႔အႀကံအစည္ျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။

“ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္တည္ရွိေနပါ လ်က္ႏွင့္ ပလိပ္ကပ္ေဘးအႏၲရာယ္သည္ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္က်ေရာက္ေနရျခင္း၊အႏၲရာယ္မ်ားႏွိပ္စက္သည့္အတြက္ သံဃာေတာ္မ်ားထြက္ေျပးေနရျခင္းသည္ သာသေတာ္ျမတ္၏ အေရာင္အဝါ ညႇိဳးႏြမ္းရာေရာက္ေနေလ၏။ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးလည္း အစြမ္းမရွိရာေရာက္ေနေလ၏။
ဒီအတြက္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ကိုေတာ့ျဖင့္မပ်က္ေစရဘူး ..ဒီကပ္ေဘးႀကီးကေန မၿငိမ္းမေနရ ၿငိမ္ ေအာင္ငါလုပ္မည္“ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ေလေတာ့၏။

ထိုသို႔စိတ္အႀကံျပဳေတာ္မူၿပီးေနာက္ ေအာက္ျပည္တရားပြဲမ်ားကိုသိမ္းလိုက္ေလ၏။ၿပီးေနာက္အထက္သို႔ျပန္လည္ႂကြခ်ီေတာ္မူလာရာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လွ်င္ တရားေဟာရန္ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ငါးရက္တရားေဟာရေလ၏။ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ တရားေဟာစင္ျမင့္ထက္တြင္ တရားေဟာေတာ္ မူေနရာမွ ႐ုတ္တရက္ဤသို႔ေႂကြးေၾကာ္ေလ၏။

“အခုအခါ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပလိပ္ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ျဖစ္ေနတယ္ၾကားရလို႔ ေအာက္ျပည္ကေနျပန္တက္လာျခင္းျဖစ္တယ္.. ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႔ကစၿပီး တ ရားေဟာေျပာျခင္းကိုရပ္ၿပီး ပလိပ္ကပ္ေရာဂါကို မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္လိုက္ၿပီး ႏွိမ္နင္းမယ္၊ အဲဒီေတာ့ ဘယ္ၿမိဳ႕႐ြာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပလိပ္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ရင္ အပင့္လာ ခဲ့ၾက“ ဟု က်ယ္ေလာင္သည့္အသံျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ေလ၏။မၾကာမီ ပလိပ္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွပင့္ဖိတ္သျဖင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕သို႔ႂကြ ခ်ီကာ ပလိပ္ကပ္ေရာဂါကို အတင္းႏွင္ထုတ္၍ၿငိမ္းေစေလ၏။ထို႔ေနာက္ မလႈိင္၊ပန္းအိုင္၊ျမင္းၿခံရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ ကပ္ေရာဂါဆိုက္ေနေသာအ ရပ္ေဒသမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္၍ကပ္ေဘးၿငိမ္းေစရန္အတြက္ ကယ္တင္ကုမေပးေတာ္မူ၏။

“ပလိပ္ကပ္ေရာဂါေဘးႀကီးက်ေရာက္ေနပါသည္ ကယ္ေတာ္မူပါဘုရား”ဟု ၁၂၇၂ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလ၊ (၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)တြင္မႏၲေလးၿမိဳ႕မွေန၍ ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးထံ အသိေပးဖိတ္ၾကားလာသျဖင့္ “ပလိပ္ကပ္ေဘး အႏၲရာယ္အတြက္ ငါလာခဲ့မည္” ဟု သံႀကိဳးစာျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ႂကြခ်ီ ေတာ္မူကာ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိ ေလးျပင္ေလးရပ္လုံးကို ပလိပ္ကပ္ေရာဂါေဘးဆိုးႀကီးမကယ္တင္ကုမေပးေလေတာ့၏။

ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ထိုသို႔ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ေအာက္တစ္နံတစ္လ်ားလုံးသို႔ လွည့္လည္ႂကြခ်ီကာ ပလိပ္ကပ္ေဘးေရာဂါဆိုး ႀကီးကို ႏွိမ္နင္းေပးေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးသည္ ကပ္ေဘးမွကင္းၿငိမ္း၍ ရဟန္း၊ျပည္သူ၊ရွင္လူအေပါင္းတို႔သည္ အသက္ေဘးမွကင္းေဝးလြတ္ ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါေလေတာ့သတည္း …။

“သဗ္ဗေသတ္တာကမ္မဒါယာဒါ”

သိဒၶိစိုး

ေဗဒင္ေဟာခန္းလိပ္စာ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းလမ္းဆုံအနီး ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕ဦးေစတီေခၚ( ျပည္ႀကီးခ်မ္းသာမဟာ ေစတီ ) ေတာင္ဘက္မုခ္။

ေဗဒင္ေဟာခန္းဖုန္း – 09 7877 34 338 (ဖုန္းျဖင့္ေဗဒင္မေဟာပါ)

Unicode

“ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဘေးမှကင်းလွတ်စေရန်အတွက် ရပ်ကွပ်၊မြို့ရွာ၊တိုင်းခရိုင်၊ပြည်နယ်အလိုက် ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး နည်းလမ်း” ၂

(၁)မိမိတို့၏ ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာရှိ လမ်းတိုင်း၊လမ်းတိုင်းတွင် ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများကင်းစင်စေရန်အတွက် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်း၊အမှိုက်ပုံ၊ရေပုပ်ရေကန်စ သည့် အပုပ်နံ့၊အညီနံ့ အကောင်းသည့်အနံ့အသက်များထွက်ပေါ်နေသည့် နေရာများကိုအနံ့အသက်ကင်းပျောက်စေရန် စီမံပြုလုပ်ခြင်း၊တံမြက်စည်းလှဲ၍ သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊လူမနေသည့် အိမ်၊အိမ်အိုအိမ်ပျက်၊တဲအိုတဲပျက်များကို ခွင့်ပြုချက်ယူ၍ ဖြိုဖျက်ခြင်း၊လူအစောင့်အရှောက်ထားစေခြင်းတို့ ကိုစီမံပြုလုပ်ထားရပါမည်။ဖျားနာနေသောလူနာများရှိလျှင် ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း၊ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း၊ဒေသန်္တရကျန်းမာရေးဌာနများသို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းတို့ ကိုပါပြုလုပ်ပေးရပါမည်။

(၂) ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာများရှိ လူကြီး၊လူငယ်၊ပရဟိတအဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာရှိ ရဟန်းသံဃာတော်များထံသို့သွားရောက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ရန်အတွက် လျှောက်ထားပြီး ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာအတွင်း၌ အန်္တရာယ်ကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲများကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် စနစ်တ ကျစီစဉ်ပြီး ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကြီးများကို ပြုလုပ်ပေး၍ ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာအနှံ့တွင် ပရိတ်ရေစင်များပက်ဖျန်းပေးရပါမည်။ထို့အပြင် အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း ပွဲကြီးကိုပါစီစဉ်၍ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ပဋ္ဌာန်းပွဲပြီးလျှင် ပဋ္ဌာန်းရေစင်များကိုလည်း အထက်ပါနည်းအတိုင်း ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာအနှံ့တွင် အန္တရာယ်ကင်း စေရန်အတွက် ပက်ဖျန်းပေးရပါမည်။ဤနည်းအတိုင်း မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ်များတွင်ပါ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရပါမည်။အစိုးရတာ၀န်ရှိသူ ၀န်ကြီး၊အ မတ်စသည့် တာ၀န်ရှိသူများမှ အကြီးအမှူးလုပ်၍ တာ၀န်ယူပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုပါက ပို၍ကောင်းပါသည်။

မှတ်ချက် ။ ။ ပဋ္ဌာန်းပွဲများကို ယခုဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံး၀ကင်းစင်ပပျောက်မှုမရှိသေးမခြင်း တစ်လ လျှင်တစ်ကြိမ် ကျင်းပပေးနိုင်လျှင်ပို၍ အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။

(၃) မိမိတို့၏ ရပ်ကွပ်၊ကျေးရွာများတွင် ပရိတ်ရွတ်ဖတ်တတ်သူများကိုစုစည်း၍ ပရိတ်အသင်းများဖွဲ့စည်းကာ ညစဉ်တစ်ညလျှင်တစ်လမ်း(သို့မဟုတ်)နှစ် လမ်း စသည်ဖြင့် ပရိတ်တော်များရွတ်ဖတ်ပေးကြရမည်ဖြစ်၏။

(၄) မြို့ရွာရှိ ဘုရားဟောင်း၊ကျောင်းဟောင်း၊ကုသိုလ်ဟောင်းများကို တတ်အားသမျှပြုပြင်မွမ်းမံကြရမည်။

(၅) မြို့ရွာရှိ နတ်ကွန်း၊နတ်နန်းများကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ထားကြရမည်ဖြစ်၏။

မှတ်ချက် ။ ။ ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားမှုဆိုးရွားလာသောအခါ၌ ကပ်ဆိုးမှသုံးရက်အတွင်းလွတ်မြောက်စေနိုင်သည့် သီးခြားစီရင်ပုံစီရင်နည်းများကို ဆရာတော်ဘု ရားကြီးမှ သီးခြားပြဆိုထားပါသေးသည်။ထိုအကြောင်းအရာများကိုလည်း ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ရေးသားပါဦးမည်။

“အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေသော ပလိပ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးအား ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် ကုမကယ်တင်ခြင်း”

ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ကောဇာသက်္ကရာဇ်(၁၂၇၂)ခုနှစ်၏ ဝါကျွတ်အခါသမယတွင် အောက်ပြည်အောက်အရပ်မှ တရားဟော ကြားပေးပါရန်အတွက် တောင်းပန်လျှောက်ထားလာသည့်အတွက် အောက်အရပ်သို့တရားဟောကြွချီတော်မူကာ တရားဟောပြောနေရလေ၏။

ထိုသို့ အောက်အရပ်၌ တရားလှည့်လည်ဟောပြောနေစဉ်အချိန်တွင် သာစည်၊မိတ္ထီလာ၊မလှိုင်၊ပန်းအိုင်စသည့် မြင်းခြံမီးရထားလမ်းရှိမြို့ရွာများတွင် ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ်များကျရောက်နေကြောင်းနှင့်မန္တလေးမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးရှိလေးပြင်လေးရပ်စလုံး၌ ပလိပ်ကပ်ရောဂါအပြင်းအထန်ကျရောက်နေပါသဖြင့် မန္တလေး မြို့မှ ကျောင်းတိုက်များရှိသံဃာတော်များသည် ကျောင်းလုံးကျွတ်အောင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါသည် ဟူသောသတင်းများကိုစိတ်မကောင်းဖွယ် ရာ ကြားသိလိုက်ရလေတော့၏။ထိုအခါ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏စိတ်တွင် ဤသို့အကြံအစည်ဖြစ်တော်မူလေ၏။

“မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်တည်ရှိနေပါ လျက်နှင့် ပလိပ်ကပ်ဘေးအန္တရာယ်သည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ကျရောက်နေရခြင်း၊အန္တရာယ်များနှိပ်စက်သည့်အတွက် သံဃာတော်များထွက်ပြေးနေရခြင်းသည် သာသတော်မြတ်၏ အရောင်အဝါ ညှိုးနွမ်းရာရောက်နေလေ၏။ သာသနာတော်မြတ်ကြီးလည်း အစွမ်းမရှိရာရောက်နေလေ၏။
ဒီအတွက် သာသနာတော်မြတ်ကြီး၏ ဂုဏ်ကိုတော့ဖြင့်မပျက်စေရဘူး ..ဒီကပ်ဘေးကြီးကနေ မငြိမ်းမနေရ ငြိမ် အောင်ငါလုပ်မည်“ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်လေတော့၏။

ထိုသို့စိတ်အကြံပြုတော်မူပြီးနောက် အောက်ပြည်တရားပွဲများကိုသိမ်းလိုက်လေ၏။ပြီးနောက်အထက်သို့ပြန်လည်ကြွချီတော်မူလာရာ ပျဉ်းမနားမြို့သို့ ရောက်လျှင် တရားဟောရန်လျှောက်ထားသဖြင့် ငါးရက်တရားဟောရလေ၏။ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် တရားဟောစင်မြင့်ထက်တွင် တရားဟောတော် မူနေရာမှ ရုတ်တရက်ဤသို့ကြွေးကြော်လေ၏။

“အခုအခါ အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပလိပ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်ကြားရလို့ အောက်ပြည်ကနေပြန်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်.. ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး တ ရားဟောပြောခြင်းကိုရပ်ပြီး ပလိပ်ကပ်ရောဂါကို မီးခိုးကြွက်လျှောက်လိုက်ပြီး နှိမ်နင်းမယ်၊ အဲဒီတော့ ဘယ်မြို့ရွာပဲဖြစ်ဖြစ် ပလိပ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ရင် အပင့်လာ ခဲ့ကြ“ ဟု ကျယ်လောင်သည့်အသံဖြင့် မိန့်ကြားတော်မူလိုက်လေ၏။မကြာမီ ပလိပ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် မိတ္ထီလာမြို့မှပင့်ဖိတ်သဖြင့် မိတ္ထီလာမြို့သို့ကြွ ချီကာ ပလိပ်ကပ်ရောဂါကို အတင်းနှင်ထုတ်၍ငြိမ်းစေလေ၏။ထို့နောက် မလှိုင်၊ပန်းအိုင်၊မြင်းခြံရထားလမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှိ ကပ်ရောဂါဆိုက်နေသောအ ရပ်ဒေသများကိုလည်း ဆက်လက်၍ကပ်ဘေးငြိမ်းစေရန်အတွက် ကယ်တင်ကုမပေးတော်မူ၏။

“ပလိပ်ကပ်ရောဂါဘေးကြီးကျရောက်နေပါသည် ကယ်တော်မူပါဘုရား”ဟု ၁၂၇၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလ၊ (၁၉၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)တွင်မန္တလေးမြို့မှနေ၍ ဆရာ တော်ဘုရားကြီးထံ အသိပေးဖိတ်ကြားလာသဖြင့် “ပလိပ်ကပ်ဘေး အန္တရာယ်အတွက် ငါလာခဲ့မည်” ဟု သံကြိုးစာပြန်လိုက်ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့သို့ကြွချီ တော်မူကာ အပင်ပန်းအဆင်းရဲခံ၍ မန္တလေးမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးရှိ လေးပြင်လေးရပ်လုံးကို ပလိပ်ကပ်ရောဂါဘေးဆိုးကြီးမကယ်တင်ကုမပေးလေတော့၏။

ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ထိုသို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံထက်အောက်တစ်နံတစ်လျားလုံးသို့ လှည့်လည်ကြွချီကာ ပလိပ်ကပ်ဘေးရောဂါဆိုး ကြီးကို နှိမ်နင်းပေးတော်မူခဲ့သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီးသည် ကပ်ဘေးမှကင်းငြိမ်း၍ ရဟန်း၊ပြည်သူ၊ရှင်လူအပေါင်းတို့သည် အသက်ဘေးမှကင်းဝေးလွတ် မြောက်နိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါလေတော့သတည်း …။

“သဗ်ဗသေတ်တာကမ်မဒါယာဒါ”

သိဒ္ဓိစိုး

ဗေဒင်ဟောခန်းလိပ်စာ

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းလမ်းဆုံအနီး မြောက်ဒဂုံမြို့ဦးစေတီခေါ်( ပြည်ကြီးချမ်းသာမဟာ စေတီ ) တောင်ဘက်မုခ်။

ဗေဒင်ဟောခန်းဖုန်း – 09 7877 34 338 (ဖုန်းဖြင့်ဗေဒင်မဟောပါ)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

၇နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်က နှာချေရာက ၂နှစ်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ လီဂိုရုပ် အဆက်ကလေး တစ်ခု ထွက်ကျလာလို့ မိဘတွေ ထိတ်လန့် သွားကြ
Knowledge
၇နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်က နှာချေရာက ၂နှစ်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ လီဂိုရုပ် အဆက်ကလေး တစ်ခု ထွက်ကျလာလို့ မိဘတွေ ထိတ်လန့် သွားကြ

၇နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်က နှာချေရာက ၂နှစ်ကြာ ပျောက်နေတဲ့ လီဂိုရုပ် အဆက်ကလေး တစ်ခု ထွက်ကျလာလို့ မိဘတွေ ထိတ်လန့် သွားကြ ဒိဖက်ခေတ်မှာ မိဘတွေက အိမ်က သားသမီးတွေ အတွက် အရုပ်ကလေးတွေကို ဆက်ပြီးကစားရတဲ့ လီဂို အရုပ်လေး တွေကို ဝယ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖို့ရယ် ဖန်တီးတတ်တဲ့ အလေ့အထ ရှိဖို့အတွက် လီဂို အရုပ်လေးတွေကို ကစားတာ တော်တော် ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးနဲ့ လိုက်ပြီး လီဂိုအရုပ်ကလေးတွေက အသေး အကြီး ကွဲပြားချက် ရှိနေပါတယ်။ လူလတ်တန်းစား မိသားစုတွေက သားသမီးတွေကို လီဂိုရုပ် ခပ်သေးသေး လေးတွေပဲ …

ကားတာယာကို ဆွဲကြိုးလို့ ထင်နေတဲ့ သမင် ကို အရဖမ်းပြီး ချွတ်ပေးခဲ့ရ
Knowledge
ကားတာယာကို ဆွဲကြိုးလို့ ထင်နေတဲ့ သမင် ကို အရဖမ်းပြီး ချွတ်ပေးခဲ့ရ

ကားတာယာကို ဆွဲကြိုးလို့ ထင်နေတဲ့ သမင် ကို အရဖမ်းပြီး ချွတ်ပေးခဲ့ရ ကော်လိုရာဒိုက ဘေးမဲ့သစ်တော ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါ ။ ထူးပေ ဆန်းပေ ဆိုတာထက်ကို ပိုတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ သစ်တော်ကြိုးဝိုင်း အရာရှိတွေက သစ်တောထဲမှာ တောကောင်တွေကို စောင့်ရှောက် ဖို့ အတွက် စီစီတီဗီတွေ တပ်ထား ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ အစပိုင်းလောက်က သူတို့ရဲ့ စီစီတီဗီထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပုံ တစ်ပုံကြောင့် အားလုံး အံ့အား သင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒိပုံကတော့ သမင်တစ်ကောင်က ကားတာယာ တစ်ခုကို စွတ်ထားပြီး အစာစားကာ လမ်းလျှောက် သွားနေတဲ့ ပုံပါပဲ။ သစ်တောအရာရှိတွေက အဲ့ဒိသမင်မှာ …

ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား အနမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ......''''
Knowledge
”ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား အနမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ.”

”ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား အနမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ.” ခ်စ္သူေတြၾကားမွာ နမ္းျခင္းဟာ မထူးဆန္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုဆိုတာ လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္ အနမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းကိုေတာ့ သိေကာင္းမွသိမွာမို႔ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန ျပဳရာမွာ ကမာၻေက်ာ္တဲ့ ေဒါက္တာဝီလ်ံစတိုင္းဘတ္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး နမ္းတာဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္ဟာ ၇ ခ်က္ရွိၿပီး ဆိုးက်ိဳးဟာ ၄ မ်ိဳးရွိပါတယ္တဲ့။ အနမ္းရဲ႕ေကာင္းျခင္း မ်ား…. ၁…ခ်စ္သူတို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိန္းမေရာ ေယာက်္ားပါ ႏွစ္ဦးစလုံးရဲ႕ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚက ႂကြက္သားမွ်င္ေတြကို လူွပ္ရွားလာေအာင္ ဦးေႏွာက္က လူွံေဆာ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာရွိတဲ့ ေသြးလြတ္ေၾကာေတြ စီးဆင္းမူွ …